UML OSNOVE OBJEKTIVNOG MODELIRANJA, Prof. dr. Alempije Veljović

Cena: 990 din.

* Sve cene su prikazane sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).


Kupujem:
Ili naručite telefonom:
061/62-52-115
069/502-52-70

office@euromarket.rs

  Šifra:86-7310-315-0
  ID:Kg-9
Delicious
Post to MySpace!
Opis proizvoda

 

Upoznajte se sa univerzalnim jezikom za modeliranje (UML). Knjiga prikazuje vezu između funkcionalnog modeliranja (Bpwin) i univerzalnog jezika modeliranja (UML).

Upoznajte se sa univerzalnim jezikom za modeliranje (UML). Knjiga prikazuje vezu izmedju funkcionalnog modeliranja (Bpwin) i univerzalnog jezika modeliranja (UML). Univerzalni jezik modeliranja UML je prikazan kroz školski primer tako da čitaoca postepeno uvodi u problematiku. Na kraju je data veza sa modeliranjem podataka (Erwin) i prikazan način mapiranja u Javi i generisanje u relacionoj bazi podataka. Informacije u knjizi predstavljene su u jednostavnom oprobanom formatu, tako da je knjiga namenjena od osnovnog do srednjeg nivoa.

 • DEFINISANJE ZAHTEVA I OBJEKTNO ORIJENTISANA ANALIZA
 • OBJEKTNO ORIJENTISAN DIZAJN
 • IMPLEMENTACIJA ZA RELACIONE BAZE PODATAKA

Modeliranje procesa (IDEF0)

 • Softverska realizacija IDEF0 standarda u CASE alatu BPwin-u i MS Visio 2000

Univerzalni jezik modeliranja - UML

 • Softverska realizacija UML u CASE alate Rational Rous i Paradigmu Plus

Izrada logičkog modela baze podataka modeliranjem
podataka (IDEF1X, IE)

 • Softverska realizacija IDEF1X standarda CASE alatom ERwin
 • Izrada aplikativnog modela za izabrani RSUBP (Oracle, MS SQL Server) i definisanje JAVA klasa
 • Modeliranje procesa, korišćenjem funkcionalog modeliranja (IDEF0 standard) i UML dijagrama slučaja upotrebe i dijagrama aktivnosti.
 • Objektno orijentisana analiza i objektno orijentisan dizajn korišćenjem univerzalnog jezika modeliranja – UML.
 • Prikaz softverska realizacija UML u CASE alate Rational Rous i Paradigmu Plus.
 • Izrada logičkog modela baze podataka modeliranjem podataka (IDEF1X, IE) korišćenjem CASE alatom ERwin.
 • Prikaz implementacije u izabranoj relacionoj bazi podataka i prikaz JAVA klasa

O autoru

Prof. dr Alempije Veljović, dipl. inž., 25 godina se bavi problematikom projektovanja informacionih sistema. Ova knjiga je sublimat iskustava realizovanih kroz niz projekata realizovanih u praksi. Profesor je na Tehničkom fakultetu u Čačku, MEGATREND univerzitetu i Vojnoj akademiji VJ za predmete Menadžment informacioni sistemi, Menadžment razvoja, i Projektovanje informacionih sistema.Kratak sadržaj:

Uvod

Poglvalje 1: Definisanje modela
Poglavlje 2: Objektno orijentisana analiza
Poglavlje 3: Objektno orijentisan dizajn
Poglavlje 4: Implementacija

Rečnik

Dodatak A: Poslovi cirkulacije u biblioteci

Literatura

 

Broj strana: 368

ISBN broj: 86-7310-315-0

 

0 komentara


Postavite komentarjedan * tri =

Vaša korpa

  • 0 din.
  • Proizvoda:
  • 0
  • Ukupno:
  • 0 din.

Prijava