AUTOCAD 2005 I AUTOCAD LT 2005 OSNOVE, David Frey

Cena: RASPRODATO

* Sve cene su prikazane sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).


Ili naručite telefonom:
061/62-52-115
069/502-52-70

office@euromarket.rs

  Šifra:86-7310-328-2
  ID:Kg-9
Delicious
Post to MySpace!
Opis proizvoda

 

Knjiga AutoCAD 2005 i AutoCAD LT 2005 osnove je postepeni uvod u najnoviju verziju AutoCAD-a i AutoCAD-a LT, vodećeg CAD softvera. Unutar ovog savršeno doziranog vodiča pronaći ćete jasna objašnjenja i praktična uputstva, koja će Vam omogućiti da završite čak i najsloženije projekte u AutoCAD-u. Tokom rada na kompletnom projektu upoznaćete najnovije karakteristike AutoCAD-a 2005. Uputstva i vežbanja možete pratiti redom, ali možete početi sa bilo kojim drugim poglavljem, ako potrebne crteže preuzmete sa Sybexovog Web sajta. Bilo koji način rada da koristite naučićete osnovne "stvari”. Upoznaćete produktivne alate AutoCAD-a koji omogućavaju da svoj posao obavite što efikasnije.

Najvažnije veštine u radu sa AutoCAD-om koje ćete steći tokom čitanja ove knjige su:

 • Otkrivanje načina rada sa AutoCAD-om
 • Objašnjenje osnovnih komandi i podešavanje crteža
 • Primena koordinatnih sistema koji postoje u AutoCAD-u
 • Ovladavanje strategijama za crtanje
 • Rad sa alatima Polar i Object Snap Tracking
 • Podešavanje nivoa, boja i tipova linija
 • Upotreba blokova i komande Wblock
 • Prevlačenje objekata sa jednog crteža na drugi
 • Generisanje elevacija i ortogonalnih pogleda
 • Rad sa šrafurama i ispunama
 • Kontrolisanje teksta na crtežu
 • Upravljanje spoljašnjim referencama
 • Upotrebu rasporeda i štampanje crteža iz AutoCAD-a
 • Upotreba proširenih paleta AutoCAD-a
 • Kreiranje i renderovanje 3D modela

Vaš vodič do praktičnih znanja

Pravi izbor za one koji se prvi put sreću sa AutoCAD-om - od vodećeg izdavača knjiga o AutoCAD-u

Na sajtu www.sybex.com možete da preuzmete datoteke sa crtežima za sve primere iz knjige i dodatni materijal koji se odnosi na upotrebu Interneta i AutoCAD-a. Tu je i materijal koji se odnosi na rad sa atributima.

 

O autoru

David Frey više od jedne decenije predaje AutoCAD. Njegova predavanja pohađaju profesionalci, inženjeri, profesori i studenti. Za Sybex je već napisao dve knjige koje su postale bestseleri, a koje se odnose na AutoCAD. U pitanju su naslovi "AutoCAD No Experience Required” ("AutoCAD 2000 osnove”) i "AutoCAD 2000 Visual Jump Start”. David Frey je magistar arhitekture na Berkeley univerzitetu.

Korisnici AutoCAD-a i AutoCAD-a LT će naučiti kako da:

 • premeštaju i vezuju palete
 • menjaju boju pozadine na površini za crtanje
 • crtaju linije sa zadatim rastojanjem i smerom
 • brzo i efikasno sređuju uglove
 • koriste komande Offset, Trim i Extend
 • poništavaju ono što nisu želeli da urade
 • podešavaju linearne i jedinice za uglove
 • zadaju preciznost prikazivanja rastojanja i uglova
 • definišu granice crteža koje odgovaraju njihovim projektima
 • podešavaju i koriste režime mreže i skokovitog kretanja kursora
 • podešavaju uvećanje preko prozora zumiranja
 • na najbolji način koriste komande Rectangle, Circle i Ellipse
 • crtaju lukove na različite načine
 • rotiraju, kopiraju i preslikavaju objekte
 • "skaču" na "vruće" tačke pojedinih objekata pomoću Object Snapa
 • koriste opciju Polar Tracking za kontrolu smera linija
 • štede u vremenu direktnim unosom rastojanja
 • efikasno rade sa čvorovima
 • kopiraju objekte u nizovima ili prema nekom obrascu
 • koriste paletu Properties
 • razvijaju sjajne tehnike za učitavanje i rukovanje tipovima linija
 • dodeljuju boje nivoima i premeštaju objekte na nivoe
 • učine objekte na nivou nevidljivim
 • upravljaju nivoima preko stanja nivoa i filtera
 • kreiraju, ubacuju i menjaju blokove na crtežu
 • dele podatke između crteža
 • crtaju elevacije zgrada
 • primenjuju korisnički koordinatni sistem
 • pamte i vraćaju poglede i korisničke koordinatne sisteme
 • šrafiraju oblasti na crtežu i menjaju oblik šrafirane površine
 • ukazuju na zakrivljene površine
 • prave ispunu za pod pomoću korisnički definisanih šrafura
 • koriste i podešavaju palete sa alatima
 • koriste i menjaju dve vrste teksta
 • podešavaju strukturnu mrežu
 • crtaju tablicu i okvir
 • kreiraju stilove za tabele i ubacuju tabele na crteže
 • podešavaju stil kotiranja
 • na različite načine kotiraju crteže
 • koriste koordinatne kote i osnovne i izvedene stilove kotiranja
 • rade sa geodetskim jedinicama
 • uspostavljaju spoljašnje reference
 • kontrolišu boju i vidljivost Xref objekata
 • podešavaju raspored
 • podešavaju više prikaza u rasporedu
 • kreiraju više rasporeda u jednoj datoteci
 • kontrolišu vidljivost objekata u rasporedu
 • štampaju crtež
 • kreiraju i renderuju 3D modele

Kratak sadržaj

Poglavlje 1 Upoznavanje AutoCAD-a 1
Poglavlje 2 Osnovne komande za početak rada
Poglavlje 3 Podešavanje crteža
Poglavlje 4 Strategije prilikom crtanja (prvi deo)
Poglavlje 5 Strategije prilikom crtanja (drugi deo)
Poglavlje 6 Organizacija crteža preko nivoa
Poglavlje 7 Grupisanje objekata u blokove
Poglavlje 8 Generisanje elevacija
Poglavlje 9 Šrafure i ispune
Poglavlje 10 Podešavanje teksta na crtežu
Poglavlje 11 Kotiranje crteža
Poglavlje 12 Upravljanje spoljašnjim referencama
Poglavlje 13 Upotreba rasporeda prilikom štampanja
Poglavlje 14 Štampanje crteža u AutoCAD-u

Dodatak Pogled na crtanje u 3D

Rečnik

Indeks

 

Broj strana: 686

ISBN broj: 86-7310-328-2

 

0 komentara


Postavite komentardvadeset - = devetnaest

Vaša korpa

  • 0 din.
  • Proizvoda:
  • 0
  • Ukupno:
  • 0 din.

Prijava