ABDOBE AFTER EFFECTS CS4, Grupa autora

858,00 din.


Prodavac:

Opis proivoda:

 
Svi koji žele da idu u korak sa vremenom i proširuju svoja znanja i osposobe se da ih što bolje pripreme poželeće da pročitaju ovu knjigu. Mogu da je koriste i apsolutni početnici i oni kojima je aplikacija After Effects veoma dobro poznata, ali žele da nauče još nešto novo i da budu produktivniji u svakodnevnom radu.

Svaka lekcija u ovoj knjizi sadrži uputstva korak po korak za pravljenje jednog ili više konkretnih elemenata realnog projekta. Neke lekcije se nadovezuju na projekte iz prethodnih lekcija, neke su nezavisne. Sve te lekcije se nadovezuju jedna na drugu u smislu koncepata i veština, zato je najbolji način da učite iz ove knjige obrada lekcija u datom redosledu. U ovoj knjizi su neke tehnike i procesi detaljno objašnjeni i opisani samo prvih nekoliko puta kada ih koristite.

Mnogi aspekti aplikacije After Effects mogu da se kontrolišu na različite načine, kao što su komande na meniju, dugmad, prevlačenja i prečice sa tastature. U svakoj proceduri je opisan samo jedan ili dva načina da biste naučili različite načine rada čak i ako ste određen zadatak već ranije radili.

Organizacija lekcija je takođe usmerena na projekat a ne na predmet. To znači, na primer, da ćete raditi sa slojevima i efektima iz realnih projekata u više lekcija, a ne samo u jednoj lekciji.

Kratak sadržaj

Poglavlje 1: Upoznavanje sa radnim tokom
Poglavlje 2: Pravljenje osnovne animacije pomoću efekata i gotovih postavki
Poglavlje 3: Animiranje teksta
Poglavlje 4: Rad sa slojevima oblika
Poglavlje 5: Animacija multimedijalne prezentacije
Poglavlje 6: Animacija slojeva
Poglavlje 7: Rad sa maskama
Poglavlje 8: Distorzija objekata alatkama Puppet
Poglavlje 9: Uklanjanje boje
Poglavlje 10: Ispravljanje boja
Poglavlje 11: Izrada 3D objekata
Poglavlje 12: Upotreba 3D alata
Poglavlje 13: Napredne tehnike uređivanja
Poglavlje 14: Predstavljanje i izlaz
Dodatak: Upravljanje bojom u programu After Effects CS4

 

 

Broj strana: 406

ISBN broj: 978-7991-343-2