INTERAKTIVNO MODELIRANJE MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA U PRAKSI, Milutin Ogrizović

550,00 din.


Prodavac:

Opis proivoda:

 

Vodič za primenu savremenih softverskih tehnologija u praksi mašinskog projektovanja. Kroz različite tipove mašinskih konstrukcija (alate, prenosnike, itd.) uspostavlja korelaciju softverskih alata.

Ova knjiga je praktičan vodič za primenu savremenih softverskih tehnologija u praksi mašinskog projektovanja. Jasno, konkretno, kroz različite tipove mašinskih konstrukcija (alate, prenosnike, industrijska postrojenja) uspostavlja korelaciju softverskih alata i demonstrira prednosti koje donosi ovakav način projektovanja.

Centralno mesto predstavlja softver za 3D modeliranje, Pro/DESKTOP Express 2001, ali podržan sa jedne strane proračunskim aplikacijama u jeziku C++, a sa druge softverom za ispitivanje i analizu formiranog modela Pro/ENGINEER-om 2000i (2001), čini jednu moćnu interaktivnu softversku strukturu.

Izvodi iz sadržaja:

  • Detaljni izvornik softvera za 3D modeliranje, Pro/DESKTOP Expressa 2001, kroz primere složene geometrije, do sada neobrađene ni u jednoj knjizi slične tematike (cilindrični zupčanici sa kosim zubima, lančanici, ventili…)
  • Definisane geometrijske i funkcijske proračunske aplikacije za formirane modele u programskom jeziku C++ i interaktivno povezane sa izvršnim alatima Pro/DESKTOP-a…
  • Kroz primere ispitivanja, analize formiranih i proračunski podržanih 3D modela, prezentacija Pro/ENGINEER-ove palete alata Analysis kojom se vrše merenja i ispitivanja elemenata i njihovih odnosa u sklopu…
  • Dodatak kojim se, prezentacijom paketa za nadogradnju Pro/ENGINEER-a, definiše pravac daljeg razvoja udruženih softverskih tehnika, sa ciljem povezivanja i upravljanja nekonvencionalnim numeričkim mašinama…

 

Broj strana: 272

ISBN broj: 86-7310-194-8