Medisana Ecomed električno jastuče za vrat i leđa (HP-46E)

5.900,00 din.


Prodavac:

Opis proivoda:

 

Medisana Ecomed električno jastuče za vrat i leđa (HP-46E)

 

 

Jedan u nizu vrhunskih aparata čuvene kompanije MEDISANA (Nemačka). Kompanija MEDISANA je više od 20 godina svetski lider u proizvodnji medicinskih aparata za kućnu upotrebu (aparati za porodično zdravlje). Vrhunski kvalitet MEDISANA proizvoda obezbeđen je visokim proizvođačkim standardima i sveobuhvatnom kontrolom kvaliteta. MEDISANA proizvodi su klinički testirani, ispitani po međunarodnim standardima, i poseduju CE 0473 sertifikat, odobren od strane MPG (Medical Products Law). Visoka pouzdanost MEDISANA proizvoda je iskazana i u garantnom roku od čak 3 godine - što predstavlja znatno više od ostalih svetskih proizvođača.


 

 

Korišćenjem električnog jastuka/grejača za vrat i leđa HP-45E stimuliše se cirkulacija u delovima tela gde su mišići napeti. Prenosiv, jednostavan za rukovanje i pogodan za kućnu primenu.

 

 

Oblast primene:


- Bolovi u vratu

- Bolovi u leđima

- Napetost mišića

- Reumatski bolovi

- Menstrualni bolovi

 

Funkcije:


- 100% pamuk

- 3-stepeno podešavanje temperature

- Automatsko isključenje nakon 90 min

 

KOMPLET sadrži:


- Električni jastuk/grejač za vrat i leđa HP-45E

 

Tehničke karakteristike:


- Napon napajanja: 220 V

- Izlazna toplina: 100 W

- Nameštanje temperature u 3 stepena

- Automatsko isključenje nakon 90 min

- Dimenzije: 610 x 390 cm

- Težina: 480 g

- Dužina kabla: 2,3 m

- Uslovi za rad: Koristiti samo u suvim prostorijama kao sto je opisano u uputstvu za upotrebu

- Uslovi skladištenja: Položite ga ravno na suvom i čistom mestu

- Sertifikat: CE 0473

- Ecomed je registrovana robna marka  MEDISANA AG Nemačka

- Garantni rok za MEDISANA proizvode: 2 godine

 

Delovi:

  1. Kontrolor sa kliznim prekidačem
  2. Displej kontrolora – daljinski upravljač
  3. Kabl sa utičnicom
  4. Električno jastuče
  5. Utičnica za kabl

 

Važna informacija! Sačuvati za ponovnu upotrebu!


 Pre upotrebe ovog aparata pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, posebno deo sa bezbednosnim informacijama. Sačuvajte ovo uputstvo za ponovnu upotrebu. Ukoliko ovaj aparat date nekome, dajte mu i ovo uputstvo.

 

Uputstva vezana za uključivanje u struju    

 

- Pre nego što uključite električno jastuče u struju proverite da je aparat isključen i da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda -na nalepnici- iste

- Držite električno jastuče i kabl dalje od vrućih površina. Ne dirajte električno jastuče mokrim rukama niti dok stojite u vodi.

- Ne dodirujte električno jastuče ako je upalo u vodu, već ga odmah isključite iz struje.

- Kada električno jastuče isključujete izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite kabl! 

- Nemojte nositi, vući ili okretati električno jastuče koristeći kabl za to.

- Vodite računa da utikač i utičnica budu lako dostupni, da brzo možete isključiti aparat iz struje ako za to bude potrebe.

- Položite kabl tako da ne postoji rizik od saplitanja. Kabl ne sme biti savijen, zampšen niti uvrnut

 

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi


- Aparat je u skladu sa smernicama elektromagnetne kompatibilnosti. Ukoliko nosite pejsmejker, to može uticati na njega. Pre upotrebe aparata konsultujte se sa Vašim lekarom ili proizvođačem pejsmejkera.

- Ako imate bilo kakvih medicinskih problema, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe aparata. 

- Ne koristite električno jastuče kod male dece, nemoćnih osoba, osoba koje spavaju ili osoba neosetljivih na toplotu. 

- Ne ostavljajte električno jastuče bez nadzora, posebno u blizini dece.

- Deca ne smeju koristiti električno jastuče za igru. 

- Čuvajte najlon pakovanje van domašaja dece. Postoji rizik od gušenja. 

- Ne koristite električno jastnuče na delovima tela koja koji su otečeni, upaljeni ili povređeni.

- Konsultujte se sa Vašim lekarom ako duži vremenski period imate bolove u nogama i zglobovima.

 

Uputstva vezana za korišćenje


- Električno jasnuče koristite samo na način opisan u uputstvu.

- Ukoliko se električno jastuče ne koristi na odgovarajući način garancija se poništava.

- Ne koristite električno jastuče na životinjama.

- Elektrtično jastuče je namenjeno za ličnu upotrebu , a ne za komercijalnu ili upotrebu u bolnicama.

- Pre svake upotrebe proverite da električno jastuče, kabl ili kontroler nisu oštećeni. Ne koristite električno jastuče ukoliko ima neki nedostatak.

- Ne koristite električno jastuče ako je oštećeno, ako mu je oštećen kabl, ako ne radi na ispravan način ili ukoliko je ispušten ili je pao u vodu. Da bi se izbegli potencijalni rizici pošaljite aparat u ovlašćeni servis.

- Čuvajte aparat van domašaja kiše i ne dozvolite da se pokvasi. Ne koristiti van zatvorenog prostora.

- Ne stavljajte aparat uz grejač ili radijator.

- Vodite računa da aparat ne dođe u dodir sa oštrim i šiljatim predmetima i ne bodite igle u njega.

- Električno jastuče se ne sme koristiti ako je savijeno, isklrivljeno ili zgnječeno.

- Vodite računa da hidromasažnu kadicu koristite na sigurnoj i ravnoj površini koja nije osteljiva na vlagu.

- Ne koristite električno jastuče ispod jorgana, ćebeta ili jastuka.

- Ne koristite električno jastuče ako je mokro i koristite ga samo u suvom okruženju (ne u kupatilu i sličnom okruženju).

- Kontroler- daljinski upravljač se ne sme staviti na ili pod električno jastuče prilikom upotrebe i ne sme biti prekriven.

- Nemojte sedeti na električnom jastučetu, već ga postavite na odgovarajući deo tela.

- Ne ostavljajte električno jastuče bez nadzora. Uvek isključite električno jastuče kada ga ne koristite i izvucite utikač iz utičnice. Ne koristite prekidače sa tajmerom

- Pazite da ne zaspite dok je električno jastuče uključeno, a utikač je u utičnici.

- Pridržavajte se sigurnosnih uputstava, jer preduga upotreba može dovesti do opekotina na koži. Redovno proveravajte površinu kože pod jastukom da bi ste izbegli opekotine i plikove.

- Ne nanosite kremu na mesta koja će biti tretirana električnim jastukom, jer može doći do opekotina.

- Ukoliko je upotreba električnog jastuka neugodna ili bolna, odmah prekinite sa njegovom upotrebom.  

 

Održavanje i čišćenje


- Sami možete samo čistiti električno jastuče. Ne pokušavajte sami da ga popravljate, da bi ste izbegli potencijalane rizike. Kontaktirajte servis. 

- Pre čišćenja aparata isključite ga i izvucite utikač iz struje. Ne potapajte kontroler- daljinski u vodu ili druge tečnosti.

- Sačekajte da se električno jastuče potpuno ohladi pre nego što ga odložite. Čuvajte ga na suvom i čistom mestu, po mogućstvu u originalnom pakovanju.

- Ukoliko dođe do kvara, ne pokušavajte sami da popravite aparat. Popravku treba da  izvrši ovlašćeni serviser.

- Oštećeni strujni kabl se može zameniti sa strujnim kablom istog tipa.

 

Način isporuke


Prvo proveriti da li je aparat kompletan i neoštećen na bilo koji način. Ukoliko sumnjate u ispravnost aparata, nemojte ga koristiti i kontaktirajkte ovlašćenog distributera ili servisni centar.

U pakovanju se nalaze:  1 Ecomed elekrtično jastuče HP-45E i  1 korisničko uputstvo. Ukoliko primetite oštećenja nastala usled transporta odmah kontaktirajte prodavca.

 

Upotreba


Možete koristiti električno jastuče HP-45E da blago zagrejete i opustite bilo koji deo tela. Upotreba električnog jastuka stimulišete cirkulaciju u područjima oko napetih mišića i doprinosi osećaju blagostanja nakon napornog dana. Električno jastuče postiže prijatnu temperaturu nekoliko minuta nakon uključivanja. Temperatura se može podešavati.

 

Način korišćenja


Postavite utikač u utičnicu i uključite električno jastuče. Kako bi ste to učinili pomerite prekidač na kontroleru  1  na poziciju 1, 2 ili 3. Prekidač će „kliknuti“ na svakoj poziciji. Kada je aparat uključen pojavljuje se nivo regulacije temperature na displeju kontrolora  2 . Što je viši nivo regulacije, viša je i temperatura.

Kako bi ste isključili aparat vratite prekidač u položaj 0. Ukoliko se displej kontrolora isključi i aparat je isljučen.

Pomerite prekidač na položaj 1 ili 2 pre nego što zaspite ili pre neprekidne upotrebe. Električno jastuče će se automatski isključiti nakon približno 90 minuta neprekidne upotrebe. Izvucite utikač iz utičnice kad završite sa upotrebom aparata.

Položaj prekidača

0 = Električno jastuče je isključeno, displej kontrolera- daljinskog  je isključen.
1 = Najniži nivo grejanja, na displeju je prikazano „1“. Ovaj nivo je preporučen za neprekidnu upotrebu.
2 = Sredjni nivo grejanja, na displeju je prikazano „2“.
3 = Srednji nivo grejanja, na displeju je prikazano „3“.

 

Automatsko isključivanje


Električno jastuče se autoamtski isključuje nakon 90 minuta neprekidnog rada bez obzira na izabrani nivo temperature. Vratite prekidač na položaj 0. Da bi ste ponovo uključili električno jastuče. Vartite prekidač na položaj 0, a zatim ga pomerite na željeni nivo temperature.

 

Čišćenje i održavanje


- Pre čišićenja električni jastuk isključite iz struje i pustite da se potpuno ohladi.

- Kontroler može odvojiti od električnog jastuka. Izvucite utikač  5  i odvojte kabl od električnog jastuka.

- Električno jastuče se može pažljivo ručno prati. Idealno bi bilo da električno jastuče stavite u kadu sa toplom vodom i blagim deterždentom i nežno ga pritiskajte.

- Da bi ste osušili električno jastuče ispravite ga na ravnoj površini.

- Isperite električno jastuče nekoliko puta da bi ste isprali sav deterdžent.

- Aparat čuvajte na čistom i suvom mestu, na ravnoj površini, tako da ga ništa ne prekriva i ne stoji na njemu.

- Koristite podlogu samo ukoliko je potpuno suva.

 

Deponovanje


Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez  obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, bacati na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

 

Zemlja porekla: Nemačka

Uvoznik: Vana