Low Deuterium Oxy Crystal

7.772,00 din.


Prodavac:

Opis proivoda:

Kiseonik i voda predstavljaju osnovu našeg života. Njihova životno važna uloga je nepobitna, a njihova uticaj na naš

organizam je mnogostruk, i samim tim je od velike važnosti da ih unosimo u potrebnim količinama i odgovarajućeg kvaliteta. Usled visokog stepena zagađenosti okoline, danas nam je na raspolaganju sve manje čiste vode za piće, a nivo kiseonika u vazduhu nastavlja da opada.