Hubdic indikator alkohola u dahu (DA 5000)

8.600,00 din.


Prodavac:

Opis proivoda:

 Hubdic indikator alkohola u dahu (DA 5000)

– Za ličnu i poluprofesionalnu upotrebu

– Brzo i jednostavno merenje alkohola u dahu

– Raspon merenja 0.00%~0.40%BAC / 0.00~4.00 ( ‰) / 0.00~2.00mg/l

– Visokokvalitetni poluprovodnik senzora

– LED displej sa 3 crvene cifre

– Tehnologija za proveru greške u protoku

– Jednostavan za upotrebu – upravljanje pomoću samo jednog dugmeta

– Automatsko isključivanje

– U pakovanju 6 rezervnih usnika

 Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu

Uvod

Hvala na kupovini našeg proizvoda. Indikator alkohla u dahu DA-5000 koristi unapređen kvalitetni poluprovodnik senzora i omogućava pouzdanost i tačnost. Sadržaj pakovanja: Indikator alkohola u dahu DA-5000, 2 AA baterije, 6 usnika, torbica za nošenje, uputstvo za upotrebu.

Delovi: 1.Usnik

2.Dugme POWER (za uključivanje)

3.Spremno za merenje

4.Lampica za upozorenje

5.Displej

6.Poklopac baterije

7.Izlaz

alko

Korišćenje

Prva upotreba

Pritisnite poklopac odeljka za baterije na dole i otvorite ga, postavite 2 alkalne baterije AA od 1,5V vodeći računa o polaritetu. Zatvorite poklopac odeljka za baterije i postavite usnik na za to predviđeno mesto.

Kako da testirate koncentraciju alkohola u dahu a) Pritisnite dugme Power da biste ga uključili. Na displeju će kratko biti prikazan ukupan broj izmerenih testova, a zatim će automatski započeti odbrojavanje. b) Kada odbrojavanje dođe do „0“ (nula), duvajte u usnik duže od 4 – 5 sekundi, sve dok ne čujete dva zvučna signala. c) Kada indikator alkohola analizira uzorak daha, na displeju će biti prikazana procenjena koncentracija alkohola.

Zvučni alarm (upozorenje) Ako je koncentracija alkohola preko 0.5‰ BAC (0.5g/l, 0.25mg/L, 50mg/100ml) čuće se zvučni alarm.

alko2

Upozorenja

● Sačekajte minimum 20 minuta nakon konzumiranja alkohola da biste testirali nivo alkohola u krvi. ● Radi zaštite senzora izbegavajte izlaganje direktnom sunčevom svetlu, ekstremne temperature, vlažna mesta, čuvajte aparat u dobro provetrenoj prostoriji i držite van domašaja dece. ● Kada ne koristite duži vremenski period izvadite baterije iz uređaja. U slučaju ponovnog korišćenja nakon dužeg perioda nekorišćenja može doći do visoke tolerancije na prva 3 testa. ● Ne ostavljajte uređaj sa novinama ili materijalima koji sadrže alkohol. ● Ne duvajte dim, pljuvačku ili druge kontaminente u usnik kako ne biste oštetili senzor. ● Za vreme testa nemojte blokirati rupu za vazduh koja se nalazi na suprotnoj strani od usnika jer to može oštetiti senzor. ● Preporučujemo da zamenite usnike radi sanitarnih razloga. ● Ne koristite ovaj uređaj da biste pili i vozili. Proizvođač i uvoznik ne snose nikakvu pravnu odgovornost za izmerene vrednoti testa.

Specifikacija

Indikacija BAC (nivo alkohola u dahu) 0.00%~0.40%BAC / 0.00~4.00 ( ‰) / 0.00~2.00mg/l

Tačnost +/- 0.1‰ at 0.5‰ at 25°C

Vreme zagrevanja Manje od 20 sekundi at 0.5‰

Senzor Poluprovodnik senzor

Snabdevanje strujom 2 alkalne baterije AA

Vek baterije Približno 300 testova

Dimenzije 60 mm x 116 mm x 28 mm

Težina 107 g sa baterijama

Kalibracija svakih 6 meseci ili nakon 200 testova

Uslovi rada 5 ~ 40°C

Ova specifikacija je podložna promeni bez prethodne najave radi funkcionalnih unapređenja.