HAROX elektro mišićni stimulator (HX-K7)

Cena: 88000 din.

* Sve cene su prikazane sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).


Kupujem:
Ili naručite telefonom:
061/62-52-115
069/502-52-70

office@euromarket.rs

  Šifra:HX-K7
  ID:TH-3
Delicious
Post to MySpace!
Opis proizvoda

 

HAROX elektro mišićni stimulator (HX-K7)

 

Aparat ELECTRO MUSCLE STIMULATOR HX-K7 je 12-kanalni mikroprocesorski kontrolisan aparat za elektro-mišićnu stimulaciju sa mogucnošću podešavanja frekvencije, kontrakcije, relaksacije i vremena trajanja stimulacije.

Namenjen je za profesionalnu upotrebu u medicinskim ustanovama (fizikalna medicina i rehabilitacija), kozmetičkim salonima, fitnes centrima i dr.

Kvalitet HX-K7 aparata potvrđen je garantnim rokom od čak 40 meseci.

 

Komplet HX-K7 se sastoji od:


- Aparata za elektro-mišićnu stimulaciju

- Elektroda i prateće opreme

- Uputstva za upotrebu

- Garantnog lista

 

INDIKACIJE


Aparat HX-K7 ima sirok spektar primene u medicini i kozmetologiji. Neke od osnovnih indikacija su:


- Slaba periferna cirkulacija

- Posttraumatska stanja

- Reuma

- Isijalgija

- Stanje stresa i zamora

- Smanjena telesna pokretljivost

- Opšta relaksacija i vežbe muskulature

- Celulit

- Zatezanje kože

- Zatezanje mišića

- Oblikovanje tela

- Limfna drenaža

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Napon napajanja: 230 V, 50-60 Hz

- Električna potrošnja: <10 W

- Frekvencija signala: 10-150 Hz

- Podešavanje intenziteta

- Podešavanje kontrakcije

- Podešavanje relaksacije

- Broj kanala: 12

- Broj elektroda: 24 (silikonske ili aluminijumske)

- Timer: 10-60 min

- Mikroprocesorska kontrola

- LED dioda aktivnosti aparata

- Dimezije: 45 x 45 x 20 cm

- Težina: 3 kg

 

ELECTRO MUSCLE STIMULATOR aparati se dokazano uspešno primenjuje kod mnogih patologija, i nalazi široku primenu u medicini i kozmetologiji.

 

Na zadnjoj strani aparata se nalazi:


- Prekidač za mrežno napajanje ON/OFF

- Kabl mrežnog napajanja

 

Na prednjoj strani aparata se nalazi:


- Soft-touch taster za početak rada START

- Crvena LED dioda aktivnosti aparata POWER ON

- Potenciometar za podesavanje vremena TIME

- Potenciometar za podešavanje frekvencije FREQUENCY

- Potenciometar za podešavanje kontrakcije CONTRACTION

- Potenciometar za podešavanje relaksacije RELAXATION

- Potenciometri za podešavanje intenziteta INTENSITY

- Utičnice elektroda

 

KONTROLNA NALEPNICA


Na dnu aparata se nalazi kontrolna HAROX nalepnica sa serijskim brojem

 

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


Priključiti kabl mrežnog napajanja u 220 V utičnicu, odnosno kablove elektroda u odgovarajuće utičnice na prednjoj strani aparata (gledano s leve strane, prva utičnica je za kanale ch1 i ch2, ... i šesta za kanale ch11 i ch12). Svakoj utičnici odgovaraju izlazi za 2 kanala. Svaki kanal poseduje po 2 elektrode.

Važna napomena: P otenciometre INTENSITY, FREQUENCY, CONTRACTION, RELAXATION i TIME podesiti na minimalne vrednosti, odnosno, u krajnje levi položaj.

Pritiskom na prekidač ON/OFF na zadnjoj strani, uključiti aparat.

Postaviti elektrode na tretirane površine tela, pričvrstiti trakom, i priključiti na kablove (vidi elektrode i uputstvo za primenu).

Potenciometrima FREQUENCY , CONTRACTION, RELAXATION i TIME podesiti željene vrednosti frekvencije, kontrakcije, pauze i vreme trajanja stimulacije (vidi uputstvo za primenu).

Pritiskom na soft-touch taster START počinje elektro mišićna stimulacija, na šta ukazuje crvena LED dioda POWER ON, koja konstantno svetli.

Potenciometrima INTESITY podesiti intenzitete kanala, tako da izazivaju ritmičko kretanja mišića (preporučuje se da pri podešavanju intenziteta, vrednosti kontrakcije i pauze budu što manje ). U slučaju da je potrebna jača stimulacija, milimetarskim pomeranjem potenciometara INTENSITY povećati intenzitet.

Nakon isteka zadatog vremena stimulacije, uključuje se zvučni signal i aparat se automatski isključuje, odnosno, gasi se crvena LED dioda POWER ON. Pritiskom na prekidač ON/OFFna zadnjoj strani, isključiti aparat. Za sledeću terapiju, ponoviti prethodno opisan postupak.

Stimulacija se u bilo kom trenutku može prekinuti pritiskom na prekidač ON/OFFna zadnjoj strani aparata.

Napomena: U slučaju izostanka stimulacije, podesiti intenzitet kanala na minimalnu vrednost (krajnje levi položaj), i proveriti elektrode (pričvrstiti ih kaišem) i kablove (kontakt sa elektrodom).

 

UPUTSTVO ZA PRIMENU


- Frekvencija : Dubina prodiranja električnog signala je obrnutoproporcionalna frekvenciji istih. Električni signali manje frekvencije imaju veću dubinu prodiranja, i obrnuto

- Kontrakcija : Vreme zatezanja mišića je direktno proporcionalno kontrakciji. Manje vrednosti kontrakcije predstavlja kraće vreme zatezanja mišića, i obrnuto

- Relaksacija : predstavlja tzv. vreme odmora mišića, i podesava se individualno

- Intenzitet : podešava se po izboru/osećaju

- Preporučuje se da vreme između stimulacija iznosi 24 casa

- Ukupan broj stimulacija zavisi od indikacije, uobičajeno oko 10

- Preporučuje se kombinacija sa terapijom ultrazvučnim talasima

- Važna napomena: U slučaju izostanka stimulacije, podesiti intenzitet kanala na minimalnu vrednost (krajnje levi položaj), i proveriti elektrode (pričvrstiti ih kaišem) i kablove (kontakt sa elektrodom)

 

Predlozi vrednosti frekvencije, kontrakcije i pauze za određene indikacije, su sledeće:


- Anti-celulit: u zavisnosti od vrste celulita, frekvencija 10-70 Hz, kontrakcija 2-9, pauza 1-4. Preporučuje se da vrednost kontrakcije bude skoro duplo veća

- Topljenje masnih naslaga: frekvencija 90 Hz, kontrakcija 8-9, pauza 0,5-1

- Limfna drenaža: frekvencija 30 Hz, maksimalna kontrakcija, minimalna pauza

- Body building: frekvencija 100-120 Hz, kontrakcija i pauza što kraća

- Opšta relaksacija: frekvencija 50-70 Hz, kontrakcija 1-3, pauza 1-3

- Fizikalna medicina: frekvencija 10-50 Hz, maksimalna kontrakcija, minimalna pauza

 

FREKVENCIJA

Frekvencija električnih signala je izrazena u Hz, i podesava se potenciometrom FREQUENCY. Aparati ELECTRO MUSCLE STIMULATOR imaju mogućnost podešavanja frekvencije u opsegu 10-150 Hz.

 

KONTRAKCIJA / PAUZA

Kontrakcija/relaksacija predstavlja odnos vremenskog trajanja impuls i pauza električnog signala, i podešava se potenciometrima CONTRACTION odnosno RELAXATION. Aparati ELECTRO MUSCLE STIMULATOR imaju mogućnost podešavanja kontrakcije i pauze u opsegu 0,5-9.

 

INTENZITET

Intenzitet predstavlja jačinu elektrićnost podešavanja intenziteta u opsegu 0-10.

 

ELEKTRODE

Aparati ELECTRO MUSCLE STIMULATOR mogu da koriste i metalne i silikonske elektrode. Elektrode, navlake i trake predstavljaju potrošni materijal. Radi povećanja njihovog radnog veka, obrisati ih krpom nakon svake upotrebe.

Postavljanje metalnih elektroda: U nakvašene navlake od sunđera, uvući elektrode, postaviti na tretirane površine tela i pričvrstiti trakom. Priključiti ih na kablove tako što se tzv štipaljka (na kraju kabla) zakači za elektrodu.

Postavljanje silikonskih elektroda: Premazati elektrode provodnim gelom (ili preko nakvasenih navlaka od sunđera), postaviti na tretirane površine tela i pričvrstiti trakom. Priključiti ih na kablove tako što se tzv buksna (na kraju kabla) uvuče u elektrodu.

Napomena: Voditi računa da elektrode ne smeju biti u međusobnom kontaktu. Intenzitet struje zavisi od nivoa vlažnosti navlaka i stepena zategnutosti trake.

 

PROGRAMI RADA

Za razliku od modela HX-K7, HX-K9 i HX-K11, aparat HX-K7p, pored manuelnog/rucnog, ima mogućnost i programskog režima rada (vrednosti frekvencije, kontrakcije i relaksacije električnih signala su programski definisani). Primena po programima rada, je sledeća:


- Program 1 : limfna drenaza

- Program 2 : lipoliza

- Program 3 : fibrozni celulit

- Program 4 : edematozni celulit

- Program 5 : površinski celulit

 

VREME STIMULACIJE

Aparati HX-K7, HX-K7p i HX-K9 imaju mogućnost podešavanja vremena trajanja stimulacije u opsegu 10-60 min, dok aparat HX-K11 ima fiksno vreme trajanja stimulacije (samoisključenje) , koje iznosi 30 min.

 

INDIKACIJE

 

Aparati ELECTRO MUSCLE STIMULATOR imaju širok spektar primene u medicini i kozmetologiji. Neke od osnovnih indikacija su:


- Slaba periferna cirkulacija

- Posttraumatska stanja

- Reuma

- Isijalgija

- Stanje stresa i zamora

- Smanjena telesna pokretljivost

- Opšta relaksacija i vežbe muskulature

- Celulit

- Zatezanje kože

- Zatezanje mišića

- Oblikovanje tela

- Limfna drenaža

 

KONTRAINDIKACIJE


- Maligni tumori i prekanzerozna stanja

- Ugrađeni pace-maker

- Dijagnostikovano srčano oboljenje, bez stvarne procene rizika

- Nedijagnostikovani bolni sindromi, bez konstatacije uzroka bolesti

- Rahitične promene

- Krvarenje i sklonost ka krvarenju

- Povišen krvni pritisak

 

Aparate ELECTRO MUSCLE STIMULATOR ne primenjivati u predelu:


- Srca

- Očiju

- Polnih organa

- Gravidnog uterusa

- Otvorenih rana

- Ugrađenih implantata

 

UPOZORENJA


- Aparat koristiti samo za namene navedene u uputstvu

- Nakon korišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja

- Za vreme čišćenja, aparat isključiti iz mrežnog napajanja

- Ne stavljati aparat na metalne površine i električne aparate

- Ne dopustiti kontakt aparata sa vodom i drugim tečnostima

- Ne ostavljati aparat bez nadzora dok je u operativnoj upotrebi

- Ne ostavljati aparat bez nadzora u blizini dece

- Ne koristite aparat ukoliko ima bilo koji oštećeni deo

- Ne skladištiti aparat na direktnom sunčevom svetlu, visokoj temperaturi ili vlagi

- Ne modifikovati i ne menjati neovlašćeno komponente aparata

 

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE


- Aparat brisati iskljucivo suvom krpom, bez upotrebe sredstava za čišćenje

- Nakon svake upotrebe, radio-talasnu glavu obrisati krpom

 

 

0 komentara


Postavite komentartri - = dva

Vaša korpa

  • 0 din.
  • Proizvoda:
  • 0
  • Ukupno:
  • 0 din.

Prijava