Leaven Enterprise jonizator i prečišćivač vazduha (plasma)

Cena: RASPRODATO

* Sve cene su prikazane sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).


Ili naručite telefonom:
061/62-52-115
069/502-52-70

office@euromarket.rs

  Šifra:PLAZMA
  ID:TH-3
Delicious
Post to MySpace!
Opis proizvoda

 

Leaven Enterprise jonizator i prečišćivač vazduha (plasma)

 

NAJPRODAVANIJI JONIZATOR VAZDUHA U 2005 i 2006 !

 

Jonizator vazduha je elektronski aparat koji se preventivno preporučuje u svim stambenim i poslovnim prostorijama, jer generisanjem i emitovanjem negativnih jona kompenzira zanemarujući uticaj viska pozitivnih jona od rada mnoštva električnih aparata u domaćinstvu, personalnih kompjutera, klima uređaja i industrijskih mašina, postižući relaksirajuću mikroklimu kakva se sreće u prirodi pored reka i vodopada, u šumama i na planinama, posle jakih grmljavina i obilnih pljuskova. Ovakav mikroklimatski bioinženjering ima blagotvorni značaj za podizanje globalnog zdravstvenog nivoa ljudi.

 

Jonizatori prečišćavaju i vazduh kroz električnu neutralizaciju krupnih pozitivnih aerojona prašine, duvanskog dima, neprijatnih mirisa, polena i drugih alergena - čime se smanjuje njihov stresogeni uticaj na organizam. Osim toga, jonizatori efikasno čiste vazduh od bakterija i virusa.

 

Jonizator vazduha Plasma Ionfresher? je nova generacija jonizatora vazduha koja stvara osvežavajući protok negativnih jona. Preporučuje se u dnevnim i spavaćim sobama, restoranima, kancelarijama, čitaonicama, kompjuterskim i drugim učionicama, i drugim zatvorenim prostorijama. Ne zahteva filter posto ima ugrađene kolektorske panele za sakupljanje pozitivno naelektrisanih atmosferskih čestica polutanata, dok proizvedena umerena dozvoljena količina ozona oksidacijom ubija bakterije i viruse u vazduhu.

 

Preporučuje se za:


 • Alergijske disajne probleme, astmu i bronhitis
 • Stres, zamor nesanicu i depresiju
 • Osetljivost na promenu vremena
 • Uznemirenost i razdrazljivost
 • Glavobolju i losu koncentraciju

 

Tehničke karakteristike:


 • Kapacitet: do 100 m2 / 250 m3
 • Napon napajanja: 220 V preko AC/DC adaptera na izlaznih 12 V
 • Koncentracija negativnih jona: do 2.000.000/cm3 (O2) i 0.02 ppm (O3)
 • Električna potrosnja: 5 W
 • Trajni filter
 • Bešuman rad
 • Dimenzije: 150 x 90 x 280 mm
 • Težina: 690 g

IDEALAN UZ KLIMA UREDJAJE !

 

UPUSTVO ZA ODRŽAVANJE

 

Uputstvo za korišćenje:


 • Postaviti jonizator na sto ili policu bar 30 cm daleko od zida.
 • Pre uključenja jonizatora, proveriti da li je kertridž pravilno postavljen, najpre njegovim izvlačenjem i potom ponovnim uvlačenjem u držač kertridža aerojonizatora.
 • Priključiti jedan kraj AC/DC adaptera na mrežno napajanje od 220 V a drugi kraj sa zadnje strane jonizatora, posle čega pritiskom ON/OFF prekidača počinje da svetli zelena signalna lampica, kao znak da jonizator radi. Jonizator se isključuje ponovnim pritiskom ON/OFF prekidača, kada prestaje da svetli zelena lampica.
 • Ako zasvetli crvena signalna lampica, proveriti da li je kertridž ispravno postavljen.
 • Posle čišćenje panela i generatora, vratiti kertridž u radni položaj i uključiti jonizator.

 

 

 

Uputstvo za održavanje:


Pošto generator negativnih jona efikasno prečišćava vazduh, on privlači i pozitivno naelektrisane atmosferske čestice polutanata, pa se zato preporučuje povremeno čišćenje kertridža, koji sadrži kolektorske panele i generator negativnih jona.

 

 • Čistiti kolektorske panele kertridža jedanput mesečno, ili i ranije ako zasvetli crvena signalna lampica.
 • Pre čišćenja, jonizator obavezno isključiti i izvaditi kertridž. Obrisati kolektorske panele kertridža mekom četkom ili vlažnom krpom (okvašenoj u mlakoj vodi bez deterdženta), a potom ih osušiti suvom krpom. Kolektorski paneli i generator negativnih jona u kertridžu moraju biti potpuno suvi (zbog čega se preporučuje da se suše 24 čaša na vazduhu!) pre vraćanja kertridža u radni položaj unutar aerojonizatora.
 • Priključiti adapter jonizatora na mrežno napajanje, pritisnuti ON/OFF prekidač - i ako počinje da svetli zelena signalna lampica to je znak da jonizator radi. Ako zasvetli crvena signalna lampica, proveriti da li je kertridž ispravno postavljen i ponoviti proceduru priključenja jonizatora.

 

 

TEORIJSKE OSNOVE 

 

Višedecenijska sistematska istraživanja ukazala su da joni u vazduhu (koncentracije ~ 103-104 cm-3) suštinski utiču na bihevioralne efekte (svežina/zamor, opuštenost/razdražljivost), a na duge staze i na zdravlje ljudi: pri tome je pokazano da negativni aerojoni deluju anabolicki (dovodeći do opuštanja, i time poboljšavajući zdravstveno stanje organizma), dok pozitivni aerojoni deluju katabolički (dovodeći konačno do zamora, a na duže staze i do pojave bolesti).

Pokazalo se da aparati u domaćinstvu, personalni kompjuteri, klima uređaji i industrijske mašine generišu visak pozitivnih aerojona, što dovodi do ubrzanog zamora ljudi u njihovoj blizini. Zato su napravljeni minijaturni jonizatori (generatori negativnih jona), koji u svojoj blizini podižu koncentraciju negativnih jona u vazduhu i do 105 cm-3, uspostavljajući mikroklimu kakva se sreće u prirodi pored reka i vodopada, u sumama i na planinama, posle jakih grmljavina i obilnih pljuskova. Ovakav mikroklimatski bioinzenjering ima blagotvorni značaj za podizanje globalnog zdravstvenog nivoa ljudi.

 

Pored veštackih izvora loše delujućih pozitivnih jona, postoje i prirodni izvori, najčešće u obliku toplih vetrova (kao, na primer, fen - vetar koji duva u juznoj Nemačkoj i Švajcarskoj). Statistička istraživanja su pokazala da u periodima pojave toplog vetra dolazi do povećanog broja postoperativnih komplikacija i smrtnih slučajeva u sok sobama, kao i mnoštva drugih fizičkih i psihičkih smetnji: glavobolja, vrtoglavica, mučnina, alergijskih disajnih problema, astme, bronhitisa, nesanica, zamora, razdražljivosti, uznemirenosti, depresija ... I ovde se, kao preventiva, dobro pokazuje upotreba generatora negativnih jona.

 

Jonizatori prečišćavaju i vazduh kroz električnu neutralizaciju krupnih pozitivnih aerojona prašine, neprijatnih mirisa, duvanskog dima, polena i drugih alergena - čime se smanjuje njihov stresogeni uticaj na organizam; osim toga, aerojonizatori efikasno čiste vazduh od bakterija i virusa.

 

Fiziološki značaj hemijske prirode aerojona jos uvek nije jasan. Ruska istrazivanja su pokazala da je funkcionalni efekat jona iste polarnosti ali različitog hemijskog sastava (mali gasoviti anjoni O2-, O3-, H2O-, ... i katjoni NO+ , H2O+ , CO2+ , ..., teški gasoviti kompleksi O2- (H2O)n, ... i katjona H3+O (H2O)n, ..., itd.) suštinski isti, implicirajući da se delovanje aerojona ostvaruje transferom naelektrisanja na organizam. Međutim, takođe je pokazano da negativni joni imaju fiziološki uticaj na porast traheo-cilijarne pokretljivosti kod zečeva samo u prisustvu O2 u vazduhu, dok pozitivni joni imaju fiziološki uticaj na smanjenje traheo-cilijarne pokretljivosti kod zečeva samo u prisustvu CO2 u vazduhu - implicirajući verovatni fiziološki značaj O2- i CO2+ aerojona u nozdrvama, kao neophodnih prekursora za dominantno inhaliranje negativnih aerojona kroz idu i pozitivnih aerojona kroz pingalu (u njihovim alternirajućim aktivnim fazama svakih ~ 1 sat, respektivno, sa odgovarajućim ulazima u levoj i desnoj nozdrvi saglasno swara jogi).

Ova slika je u skladu sa gledištem o sukcesivnom dominantnom protoku (negativnih) anjona kroz levi cirkulatorni deo akupunkturnog sistema, i (pozitivnih) katjona kroz desni cirkulatorni deo akupunkturnog sistema, sa normalnom ultradijalnom periodičnošću ~ 2 sata (tj. po ~ 1 sat alternativna dominacija leve i desne faze: ida-pingala-...). Mada ovaj ritam nije prividno u fazi sa ~ 24-satnim akupunkturnim ritmom sukcesivne dominacije 12 parnih meridijana (tj. ~ 2-satnom sukcesivnom dominacijom svakog organ-povezanog meridijana sa odgovarajućim yin ili yang funkcijama u sledećem redosledu: yin-yin-yang-yang-...), čini se da svaka ~ 2-satna organ-povezana akupunkturna faza (bilo yin bilo yang) zahteva kompletnu ~ 2-satnu nazalnu fazu (ida-pingala) da bi se balansirale aktivnosti odgovarajućeg organ-povezanog para simetričnog levog i desnog meridijana, kako bi se omogućile i regenerativne (anabolicke, ida-slicne levo-meridijanske) i degradativne (kataboličke, pingala-slične desno-meridijanske) funkcije organa, doprinoseći konačno bilo yin bilo yang sveukupnom odgovarajućem efektu organa sa gledišta kineske tradicionalne medicine!

 

Na jonsku osnovu ci entiteta kineskog akupunkturnog sistema (ili prane indijskog energetskog sistema), ukazuje i oko 10 puta veća koncentracija jonskih intercelijskih "gap junction" kanala, sto je u skladu i sa oko 10 puta većom električnom provodnošću kože akupunkturnih tačaka u odnosu na okolno tkivo, kao i sa znatno povećanom resorpcijom aerojona u tim tačkama! Biofizička jonska interpretacija akupunkturnog sistema može objasniti i kineske terapeutske koncepcije yin-yang/tonifikacije-sedacije preko vrste igala (Ag-Au) ili njihove rotacije (u smeru - kontrasmeru kazaljke na satu), zavisno od vrste poremecaja i strane tretiranog meridijana. Takođe, i teorijska predviđanja biofizičkog modela akupunkturnog sistema i stanja svesti, ukazuju na jonsku prirodu ci entiteta kineskog akupunkturnog sistema, sa mogućnošću njegove delimične dislokacije izvan granice kože u ovim stanjima, kada se dislocirana akupunkturna elektromagnetno/jonska mikrotalasno/ultraniskofrekventna kvantno-holografska neuronska mreža ponaša i kao "optički" senzor koji moze ekstrasenzorno percepirati okolinu (o čemu izveštavaju pacijenti reanimirani iz kliničke smrti).

 

Jonska priroda cia odnosno prane ukazuje i na značaj jonske ravnoteže u vazduhu i pravilnog ritmičkog disanja, čemu je pridavan poseban značaj u indijskoj tradiciji. Prema swara jogi ritmičko disanje kroz nos je posebno važno, da bi se inhaliralo što više jona (prane), kroz jedan od dva (od tri) najvažnija nadisa (levi ida i desni pingala), sa svojim ulazima u korenu odgovarajućih nozdrva: to se preporučuje na svežem i nezagađenom vazduhu, kada postoji čak izvestan višak negativnih jona, sa relaksirajućim povoljnim uticajem na telo! Pri tome se praktikuje isključivo disanje na nos, sa pauzom za zadržavanje daha između udisaja i izdisaja (da bi što veća količina jona bila inhalirana u jonske kanale, i potom preraspodeljena u akupunkturnom jonskom sistemu). Za održanje dobrog zdravstvenog stanja, preporučuje se polučasovno ritmičko disanje u jutarnjim i večernjim opuštenim šetnjama, sa ritmičnošću 6:6:12 (tokom 6 koraka duboki udisaj, narednih 6 koraka zadržavanje daha, i narednih 12 koraka usporen i potpun izdisaj), 5:5:10 ili 4:4:8, zavisno od individualnog kapaciteta pluća. U istom kontekstu, u zatvorenim prostorijama može se preporučiti mikroklimatski bioinženjering primenom aerojonizatora!

 

Dodajmo da swara joga preporučuje jednostavnu nazalnu kontrolu dvočasovnih ultradijalnih ritmova u procesu ozdravljenja ili održanja energetskog i emocionalnog balansa organizma. Naime, kao sto je poznato, moždani ultradijalni ritam upravlja kontralateralno nazalnim ritmom (aktivnija leva mozdana hemisfera dovodi do aktivnije (otvorenije) desne nozdrve, i obrnuto za suprotnu hemisferu). Međutim, saglasno swara jogi postoji i mogućnost povratnog uticaja nazalnog ritma na mozdani, aktivacijom neaktivnije nozdrve specijalnom procedurom disanja: pritiskom prsta zatvori se aktivnija nozdrva, i intenzivno i kratko udahne 10-15 puta na neaktivniju nozdrvu. Time se kroz jonske receptore u korenu nozdrva aktivira do tada neaktivniji kanal (ida ili pingala), i akupunkturnim mehanizmima utiče na limbičke moždane centre da promene fazu ultradijalnog ritma. Efekat se postiže već posle nekoliko minuta, što se lako uočava na izmenjenoj aktivnosti nozdrva. Procedura je vrlo jednostavna, i može se efikasno koristiti za presecanje razvoja prehlade u pocetnoj fazi (čime se preseca ultradijalni ritam razvoja bolesti), za promenu stresnih raspoloženja i sl!

 

 

 

0 komentara


Postavite komentar



dva * četiri =

Vaša korpa

  • 0 din.
  • Proizvoda:
  • 0
  • Ukupno:
  • 0 din.

Prijava