Medisana merač krvnog pritiska na nadlaktici (MTC)

Cena: 8500 din.

* Sve cene su prikazane sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).


Kupujem:
Ili naručite telefonom:
061/62-52-115
069/502-52-70

office@euromarket.rs

  Šifra:MTC
  ID:TH-3
Delicious
Post to MySpace!
Opis proizvoda

 

Medisana merač krvnog pritiska na nadlaktici (MTC)

 

Model 2008


Govorna funkcija na 6 svetskih jezika: engleski, nemački, španski, holandski, francuski i italijanski.


Jedan u nizu vrhunskih aparata čuvene kompanije MEDISANA (Nemačka). Kompanija MEDISANA je više od 30 godina svetski lider u proizvodnji medicinskih aparata za kućnu upotrebu (aparati za porodično zdravlje). Vrhunski kvalitet MEDISANA proizvoda obezbeđen je visokim proizvođačkim standardima i sveobuhvatnom kontrolom kvaliteta. MEDISANA proizvodi su klinički testirani, ispitani po međunarodnim standardima, i poseduju CE 0473 sertifikat, odobren od strane MPG (Medical Products Law). Visoka pouzdanost MEDISANA merača krvnog pritiska je iskazana i u garantnom roku od čak 3 godine - što predstavlja znatno više od ostalih svetskih proizvođača.

 

 

KOMPLET sadrži:


- Merač krvnog pritiska na nadlaktici MTC

- Uputstvo za upotrebu

 

Tehničke karakteristike:


- Govorna funkcija na više jezika (za slepe i slabovide)

- Dijagnosticka funkcija

- Digitalni LCD ekran

- Memorije: 60 rezultata merenja

- Način merenja: Oscilometrijski

- Napon napajanja: 6 V = 4 baterije AAA od 1,5 V

- Raspon merenja: krvni pritisak: 0 – 300 mmHg / Puls: 30 – 180 otkucaja u minuti

- Tačnost: Krvni pritisak: +/- 3 mmHg / Puls: +/- 5 %

- Način pumpanja/ispumpavanja: Automatsko, koristeći pumpu

- Način isključivanja: Automatsko nakon 60 sekundi

- Uslovi korišćenja: Temperatura 5-40 0C / Vlažnost vazduha  do 85% RH

- Uslovi skladištenja: Temperatura od -20 0C do + 55 0C / Vlažnost vazduha  do 95% RH

- Dimenzije: 100 x 120 x 45 mm

- Manžetna: 22-30 cm manžetna za odrasle za prosečni obim nadlaktice

- Težina: 300 g bez baterija

- Sertifikat: CE 0473

- Garantni rok za MEDISANA merač pritiska: 3 godine

 

Delovi:

 1. Displej
 2. Priključak za adapter za struju
 3. Dugme START za uključivanje
 4. Dugme MEM - memorija
 5. Rezultati merenja su klasifikovani prema standardima Svetske zdravstvene organizacije po bojama sa leve strane displeja (zeleno-normalan pritisak, žuto-blaga hipertenzija, narandžasto-srednja hipertenzija, crveno-ozbiljna hipertenzija)
 6. Priključak za crevo manžetne
 7. Crevo za vazduh
 8. Manžetna za nadlakticu
 9. Indikator za prazne baterije. Zamentie baterije novim
 10. Simbol za ispumpavanje
 11. Simbol za napumpavanje
 12. Simbol za puls
 13. Prikaz sistolnog (gornjeg) krvnog pritiska
 14. Prikaz dijastolnog (donjeg) krvnog pritiska
 15. Prikaz pulsa
 16. Broj pod kojim je memorisan trenutni rezultat merenja

VAŽNO

Nemojte sami određivati terapiju na osnovu izmerenih vrednosti! Nikada nemojte menjati količinu lekova koje Vam je Vaš lekar prepisao. Nepravilnost pulsa ili aritmija mogu dovesti do poteškoća u dobijanju ispravnog rezultata merenja krvnog pritiska, kada se merenje vrši oscilometrijskim meračem krvnog pritiska. Ukoliko patite od ateroskleroze konsultujte se sa Vašim lekarem pre upotrebe ovog merača krvnog pritiska. Uređaj se ne može koristiti da bi se proveravao puls pacijenata sa pacemakerom. Trudnice treba da vode računa o svom stanju i da to uzmu u obzir prilikom merenja, a u slučaju bilo kakve nedoumice konsultujte svog lekara. Ukoliko osetite neprijatnost tokom merenja krvnog pritiska ili na primer bol u gornjem delu ruke, odmah pritisnite dugme START (4) kako biste odmah ispumpali manžetnu. Skinite manžetnu sa ruke i obratite se uvozniku. Osobe koje imaju slab puls treba da podignu ruku i otvaraju i zatvaraju šaku desetak puta pre merenja krvnog pritiska. Ova vežba poboljšava puls i sam proces merenja.

 

VAŽNE NAPOMENE

- Aparat koristite samo na za to predviđen način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.

- Svako nepridržavanje uputstva za upotrebu može dovesti do poništavanja garancije.

- Aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu.

- Ukoliko ikada dođe do situacije u kojoj manžetna neće da se ispumpa, odmah je skinite sa ruke.

- Nemojte koristiti aparat u blizini uređaja koji emituju jako električno ili magnetno polje, kao što je radio. To može uticati na tačnost merača krvnog pritiska.

- Nemojte dozvoljavati deci da se igraju sa aparatom jer to nije igračka!

- Ukoliko dođe do kvara, nemojte sami pokušavati da popravite aparat jer će to dovesti do poništavanja garancije. Za sve reklamacije obratite se uvozniku.

- Ne izlažite uređaj vlagi. Ukoliko vlaga dopre u uređaj odmah izvadite baterije i nemojte ga koristiti i obratite se uvozniku.

Proverite da li ste dobili kompletno pakovanje koje sadrži: merač krvnog pritiska MTC, manžetna sa crevom, 4 baterije (AA tipa LR6 1,5 V), torbica za čuvanje i uputstvo za upotrebu.

 

ŠTA JE KRVNI PRITISAK? Krvni pritisak je pritisak koji se stvara u krvnim sudovima sa svakim otkucajem srca. Kada se srce kontrahuje (=sistolni) i pumpa krv u arterije dovodi do povišenja u pritisku. Najviša vrednost se zove sistolni krvni pritisak i to je prva izmerena vrednost. Kada se srčani mišić opusti, on uzima svežu krv, a pritisak u arterijama opada. Kada su arterije opuštene, meri se drugi, tj. dijastolni pritisak.

 

KAKO SE MERI KRVNI PRITISAK Merač krvnog pritiska za nadlakticu MTC vrši merenje krvnog pritiska pomoću mikroprocesora, koji pomoću senzora za pritisak meri vibracije koje nastaju napumpavanjem i ispumpavanjem manžetne  iznad arterija.

 

ZAŠTO TREBA MERITI KRVNI PRITISAK KOD KUĆE? MEDISANA ima višegodišnje iskustvo na polju merenja krvnog pritiska. Visoka preciznost svih uređaja firme MEDISANA potvrđena je sveobuhvatnim kliničkim testovima koji su sprovedeni u skladu sa strogim međunarodnim standardima. Važan argument zašto treba meriti krvni pritisak kod kuće je činjenia da se merenje vrši u opuštenoj atmosferi i u poznatom okruženju. Najvažnija izmerena vrednost krvnog pritiska je, takozvana „osnovna vrednost“, tj. ona vrednost krvnog pritiska izmerena pre doručka, odmah nakon buđenja. Ukoliko je moguće, treba da se trudite da svaki dan merite krvni pritisak uvek u isto vreme i u istim uslovima. Ovako izmereni rezultati merenja će biti uporedivi i moći će da pokažu ukoliko dođe do prvih znakova povećanja krvnog pritiska. Ukoliko se povišeni krvni  pritisak ne uoči na vreme, povećava se rizik od kardiovaskularnih oboljenja.

PREPORUČUJEMO: Merite krvni pritisak redovno svakog dana, čak iako ne osećate nikakve tegobe

 

KLASIFIKACIJA KRVNOG PRITISKA PREMA SVETSKOJ ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI (WHO)

Ova klasifikacija visokog i niskog krvnog pritiska ne uzima u obzir starost. Ove vrednosti krvnog pritiska je utvrdila Svetska zdravstvena organizacija (WHO)

Nizak krvni pritisak: Sistolni (gornji) ispod 100 mmHg / Dijastolni (donji) ispod 60 mmHg

Normalan krvni pritisak - zeleno: Sistolni (gornji) od 100–140 mmHg / Dijastolni (donji) od 60 – 90 mmHg

Tipovi visokog krvnog pritiska :

Blaga hipertenzija - žuto Srednja hipertenzija - narandžasto Ozbiljna hipertenzija - crveno

Sistolni 140 – 159 mmHg 160 -179 mmHg iznad 180 mmHg

Dijastolni preko 90 mmHg preko 95 mmHg preko 110 mmHg

Krvni pritisak koji je previše nizak predstavlja jednak rizik za zdravlje kao i previše visok krvni pritisak. Pojava vrtoglavice može dovesti do opasnih situacija (na primer stepenice ili u prometu)

 

FLUKTUACIJA KRVNOG PRITISKA Mnogi faktori utiču na vrednost izmerenog krvnog pritiska, kao što su stres, strah, teške fizičke aktivnosti, ili doba dana kada se meri. Vrednosti izmerenog krvnog pritiska značajno variraju tokom dana i godine. Ove fluktuacije posebno su izražene kod osoba koje imaju hipertenziju. Krvni pritisak je obično najviši tokom fizičke aktivnosti, a najniži noću za vreme spavanja.

 

Uticaji i procene rezultata merenja

- Merite krvni pritisak nekoliko puta i uporedite izmerene vrednosti. Nemojte ništa zaključivati na osnovu samo jednog merenja.

- Rezultate merenja krvnog pritiska uvek treba da proceni lekar koji je upoznat sa vašom istorijom bolesti. Kada redovno koristite merač krvnog pritiska i beležite dobijene rezultate treba povremeno da ih odnesete vašemg lekaru.

- Kada merite krvni pritisak imajte u vidu da su dnevne vrednosti pod uticajem raznih faktora. Pušenje, alkoholna pića, droge i fizička aktivnost utiču na rezultate merenja na razne načine.

- Merite krvni pritisak pre obroka.

- Pre početka merenja odmorite se bar 5 minuta.

- Ukoliko Vam se dobijene izmerene vrednosti sistolnog i dijastolnog pritiska čine neuobičajene (previsoke ili preniske), a merili ste krvni pritisak više puta ispravno, obratite se Vašem lekaru. To se takođe odnosi i na retke slučajeve kada nepravilan ili slab puls onemogućava merenje krvnog pritiska.

 

POSTAVLJANJE BATERIJA Otvorite ležište za baterije na poleđini merača krvnog pritiska tako što ćete lagano pritisnuti poklopac za baterije i postavite 4 baterije tipa AA LR 6. Vodite računa da ispravno postavite baterije po polaritetu kao što je prikazano u samom ležištu. Vratite poklopac za baterije.

 

VAĐENJE BATERIJA Kada se na displeju pojavi simbol za prazne baterije      zamenite baterije. Nakon zamene baterija, na displeju će treperiti mesec. Podesite vreme i datum kao što je to opisano u delu uputstva o podešavanju vremena i datuma. Svaki put kada budete menjali baterije, treba ponovo da podesite vreme i datum. Prethodno snimljeni rezultati merenja krvnog pritiska neće biti izbrisani.

 

SIGURNOSNE NAPOMENE  VEZANE ZA BATERIJE Držite ih van domašaja dece! Nemojte ih puniti! Nemojte izazvati kratak spoj! Nemojte ih bacati u vatru! Uvek ih bacite na za to predviđen način!

 

PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA Datum i vreme se mogu podesiti kada je aparat isključen. Pritisnite dugme START (3) i dugme MEM (4) istovremeno. Mesec će se prikazati na displeju i treperiće. Da biste promenili mesec pritiskajte dugme MEM (4) dok ne dobijete željeni mesec. Vrednost će se automatski ponavljati ako budete držali dugme MEM (4) pritisnuto. Kada ponovo pritisnete dugme START (3) na displeju će se pojaviti vrednosti za mesec, dan, sate i minute (treperiće). Pritiskajte dugme MEM (4) da biste promenili vrednosti. Kada peti put pritisnete dugme START (3), brojevi na displeju će prestati da trepere. To znači da je vreme i datum podešeno. U slučaju da izvadite baterije, neophodno je ponovo podesiti datum i vreme.

 

PODEŠAVANJE GLASOVNE FUNKCIJE Glasovna funkcija se može podesiti kada je aparat isključen, tj. kada su samo datum i vreme prikazani na displeju. Pritisnite i držite dugme MEM (4) dok se na displeju ne prikaže izabrani jezik (L1 = engleski, L2 = nemački, L3 = španski, L4 = holandski, L = francuski, L6 = italijanski, L0 = funkcija za jezik je isključena). Uređaj govori na jeziku koji je podešen, ali menja ispis na displeju i govorno saopštnje na sledeći jezik ukoliko držite pritisnuto dugme MEM (4). Izabrani jezik se može promeniti tako što ćete pustiti dugme MEM (4) kada čujete ili vidite na displeju znak za željeni jezik. Jačina zvuka je prikazana trepćućim indikatorom jačine zvuka sa leve strane aparata. Možete podesiti željenu jačinu zvuka konstantnim pritiskom na dugme MEM (4) dok se na displeju ne prikaže željeni nivo jačine, što je više crtica na indikatoru, to je jači volumen. Pustite dugme MEM (4) da biste potvrdili izabrano. Indikator prestaje da treperi i displej se vraća na početnu postavku sa vremenom i datumom.

 

POSTAVLJANJE MANŽETNE 1. Gurnite crevo manžetne u za to predviđeno mesto na meraču (6) pre početka merenja. Vodite računa da crevo nije oštećeno i da je pravilno postavljeno. Ovaj merač pritiska je
predviđen da radi kao stoni model. 2. Provucite otvoreni deo manžetne kroz metalni deo, tako da čičak bude sa spoljne strane. 3. Otvorite manžetnu (8) tako da dobijete cilindričan oblik. 4. Postavite manžetnu na levu nadlakticu. Postavite crevo (7) na sredinu ruke u ravni sa Vašim srednjim prstom (a). 5. Postavite ruku na sto dlanom okrenutim na gore. Manžetna treba da bude postavljena oko 1-2 cm iznad lakta (b). Blago zategnite manžetnu i zalepite čičak (c). 6. Vodite računa da između manžetne i ruke ne bude previše prostora jer to može dovesti do pogrešnih rezultata. 7. Merite pritisak na goloj ruci – bez odeće. Ako ste zavrnuli rukav, vodite računa da to ne utiče na cirkulaciju na ruci. 8. Uvek merite pritsak na levoj ruci, osim ako to nije moguće. Uvek merite krvni pritisak na istoj ruci.

 

PRAVILNO POSTAVLJANJE MANŽETNE 1. Krvni pritisak uvek merite u sedećem položaju. 2. Opustite ruku i postavite je na primer na sto. 3. Vodite računa da je manžetna postavljena u visini srca. 4. Za vreme merenja budite mirni: ne pričajte i ne pomerajte se jer to može uticati na pouzdanost merenja.

 

MERENJE KRVNOG PRITISKA U LEŽEĆEM POLOŽAJU 1. U određenim situacijama merenje krvnog pritiska se može obaviti i u ležećem položaju. 2. Lezite na leđa i lezite opušteno bar 5 minuta, takođe opustite i ruku. 3. Vodite računa da je manžetna u visini srca. Ako manžetna nije u visini srca to može uticati na rezultate merenja. 4. Za vreme merenja budite mirni: ne pričajte i ne pomerajte se jer to može uticati na pouzdanost merenja.

 

MERENJE KRVNOG PRITISKA 1. Uključite merač krvnog pritiska pritiskom na dugme START (3). 2. Ako je pritisnuto dugme START (3), čuće se zvučni signal i na displeju će biti prikazani svi znakovi (test displeja). Ovaj test služi kao provera da displej radi ispravno i u celosti. Na displeju će biti prikazana vrednost prethodnog merenja. Informacija će biti na prethodno podešenom jeziku ukoliko je funkcija za jezik uključena. Ako nije bilo prethodnog merenja na displeju će biti prikazane nule. 3. Aparat je spreman za merenje, broj 0 će biti na displeju, i ako je funkcija za jezik uključena biće najavljen početak merenja. Manžetna se automatski napumpava a vrednosti na displeju se konstantno menjaju kako merač napumpava. 4. Merač napumpava manžetnu sve dok ne dostigne dovoljan nivo potreban za merenje krvnog pritiska, a zatim polako počinje da ispumpava vazduh i meri pritisak. 5. Kada je merenje završeno manžetna se potpuno ispumpava. Vrednosti sistolnog (gornjeg) i dijastolnog (donjeg) pritiska i pulsa zajedno sa simbolom će biti prikazane na displeju (1). Indikator krvnog pritiska (5) će treperiti pored    odgovarajuće boje u skladu sa vrednostima koje daje Svetska zdravstvena organizacija. Ako je funkcija za jezik uključena rezulatat merenja će biti dat na zadatom jeziku. 6. Izmerene vrednosti će biti automatski memorisane. Ukupno je moguće memorisati 60 izmerenih vrednosti sa datumom i vremenom.

 

ISKLJUČIVANJE APARATA Aparat ima funkciju automatskog isključivanja, što znači da ako 1 minut ne pritisnete ni jedno dugme aparat će se sam isključiti. Aparat je takođe moguće isključiti i pritiskom na dugme START (3). Datum i vreme su uvek prikazani na displeju.

 

PREGLED MEMORISANIH VREDNOSTI Moguće je memorisati  60 rezultata merenja (pritisak i puls sa datumom  i  vremenom). Pritisnite  dugme  MEM  (4)  da biste  videli  memorisane  vrednosti  koje  će  biti prikazane na displeju. Aparat će prikazati i broj pod kojim je najnoviji rezultat merenja snimljen, kao i trepereći indikator krvnog pritiska (5). Ako je funkcija za jezik uključena uređaj će na zadatom jeziku dati
broj pod kojim je snimljeno merenje, vrednost izmerenog krvnog pritiska i pulsa, kao i procenu dobijenih vrednosti po skali Svetske zdravstvene organizacije. Pritiskom na dugme MEM (4) dobijate prethodno izmerene vrednosti krvnog pritiska. U ovom modu merač će se automatski isključiti nakon otprilike 10 sekundi ako su izlistane sve memorisane vrednosti i ako nije pritisnuto nijedno dugme. Iz moda memorije možete izaći u svakom trenutku pritskom na dugme START (3), čime takođe možete isključiti uređaj. Kada je u memoriji snimljeno svih 60 rezultata merenja, novim merenjem će biti snimljeno najnovija a izbrisana najstarija vrednost krvnog pritiska i pulsa.

 

BRISANJE MEMORIJE Ako ste u modu memorije pritisnite i držite dugme MEM (4) oko 8 sekundi. Svi memorisani podaci će biti izbrisani automatski nakon 3 zvučna signala. Na displeju će samo nula biti prikazana umesto rezultata merenja.

 

PROBLEMI I REŠENJA


1.Na displeju se pojavljuje simbol prazne bateije. Baterije su istrošene ili prazne, zamenite ih novim alkalnim AA baterijama od 1,5 V.
2.U slučaju da merač prikaže neuobičajene vrednosti:
Manžetna nije pravilno nameštena ili dovoljno stegnuta. Namestite manžetnu i dovoljno stegnite.
Pomerali ste se ili se manžetna pomerila tokom merenja. Za vreme merenja se ne pomerajte i ne pomerajte manžetnu. Imate nepravilan puls. U slučaju da vam je puls makar malo nepravilan ponovite merenje. Aparat nije predviđen za osobe sa nepravilnim pulsom. Pričali ste za vreme merenja, uzbuđeni ste ili uznemireni za vreme merenja. Ne govorite, udahnite dva tri puta duboko kako biste se opustili. Niste u pravilnom sedećem ili ležećem položaju. Zauzmite pravilan položaj prilikom merenja. Crevo za vazduh nije priključeno ili ispušta vazduh. Proverite vezu između manžetne i aparata, kao i crevo za vazduh da proverite da li negde ispušta vazduh. Ponovite merenje.
3. „EE“ se pojavljuje na displeju Manžetna nije dovoljno napumpana. Ponovite merenje. Problem se pojavio za vreme merenja ili napumpavanja. Ponovite merenje.
4. Na dipleju se ništa ne vidi ili je blokiran U meraču nema baterija, pogrešno su nameštene ili su potpuno prazne. Postavite baterije ispravno ili zamenite novim baterijama. Došlo je do kvara ili greške. Izvadite baterije na kratko, a zatim ih zamenite. Obratite se uvozniku ukoliko se ponovo pojavi simbol za grešku pri ponovnom merenju.

 

ODRŽAVANJE Pre čišćenja izvadite baterije.Nemojte koristiti jak deterdžent ili čvrste četke za čišćenje. Aparat čistite mekanom vlažnom krpom i blagim deterdžetnom. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili  alkohol. Vodite računa da voda ne uđe u uređaj. Nakon čišćenja možete ponovo korisititi merač tek kada je potpuno suv. Ukoliko merač ne koristite duže vreme, izvadite baterije. Nemojte izlagati merač direktnom sunčevom svetlu i zaštitite ga od vlage i prašine. Manžetnu naduvavajte samo kada se nalazi na ruci. Aparat čuvajte u njegovoj kutiji na čistom i suvom mestu.

 

0 komentara


Postavite komentarčetiri + tri =

Vaša korpa

  • 0 din.
  • Proizvoda:
  • 0
  • Ukupno:
  • 0 din.

Prijava