Office Home and Business 2013 English FPP (T5D-01598)

Cena: RASPRODATO

* Sve cene su prikazane sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).


Ili naručite telefonom:
061/62-52-115
069/502-52-70

office@euromarket.rs

  Šifra:1170707
  ID:TH-1
Delicious
Post to MySpace!
Opis proizvoda

 

Ne postoji kompletna i adekvatna definicija operativnih sistema. Lakše je definisati operativne sisteme po onome što oni rade, nego po onome što oni jesu. Postoji nekoliko različitih pogleda na operativne sisteme, koji su se razvijali uporedo sa razvojem istih, u kojima je počesto prisutna analogija sa nekim generalnim sistemima kao na primer u samom društvu. Operativni sistem se može uporediti sa vladom. Komponente računarskog sistema su hardver , softver , i podaci, a operativni sistem osigurava sredstva za pravilno korišćenje navedenih komponenti. Poput vlade operativni sistemi ne izvršavaju operacije radi sebe samih, nego jednostavno osiguravaju okruženje u kojem drugi programi mogu obavljati koristan posao. Operativni sistem se može videti i kao raspoređivač resursa ( engl. resource allocator), koji se u računarskom sistemu ponaša kao upravitelj ( engl. manager) kompjuterskih resursa kao što su CPU time ili ciklusi na procesoru, memorija, ulazno-izlazni uređaji itd, koje operativni sistem dodeljuje specifičnim programima i korisnicima kako bi oni obavili "koristan" posao. Naravno, postoji još mnogo različitih pogleda i intuitivnih definicija operativnih sistema, ali ona koja se najčešće koristi u računarskim naukama kaže da je operativni sistem jedan program koji se celo vreme izvršava na kompjuteru, poznatiji pod nazivom kernel, s tim da se svi ostali delovi softvera posmatraju kao aplikativni programi. Najpoznatiji operativni sistemi su Microsoft Vindovs , Linuk i Mac OS .

 

Svrha operativnih sistema je da osiguraju okruženje u kojima korisnici mogu izvršavati svoje programe. Svrha kao opštiji pojam se sastoji iz ciljeva koji imaju precizniju definiciju. Primarni cilj operativnog sistema jeste da računar učini prikladnim i jednostavnim za upotrebu. A sekundarni cilj je da koristi hardver na što efikasniji način. Ova dva cilja prikladnost i efikasnost su često međusobno suprotstavljena. U prošlosti se veća pažnja poklanjala efikasnosti negoli prikladnosti i komforu samog korišćenja računara, da bi se kasnije počelo više pažnje poklanjati samom korisniku računara.

 

Office Home and Business 2013 English  FPP  (T5D-01598)


Trajna licenca na engleskom jeziku, može da bude prenosiva sa računara na računar. Instalacioni disk uključen u pakovanju.

 

 

Šifra artikla: 1170707
EAN kod: 0885370452464
Naziv: Nema
Tip: Retail
Sadržaj paketa: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OutLook
Opis: Nema
Operativni sistem: Aplikativni softver
Garancija proizvođača: nema garancije

 

 

0 komentara


Postavite komentarčetiri + pet =

Vaša korpa

  • 0 din.
  • Proizvoda:
  • 0
  • Ukupno:
  • 0 din.

Prijava