PANDA GLOBAL PRO OEM 1PC

Cena: RASPRODATO

* Sve cene su prikazane sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).


Ili naručite telefonom:
061/62-52-115
069/502-52-70

office@euromarket.rs

  Šifra:1155749
  ID:TH-1
Delicious
Post to MySpace!
Opis proizvoda

 

Antivirusni softver ili antivirus je računarski softver koji se koristi za zaštitu, identifikaciju i uklanjanje računarskih virusa, kao i sveg drugog softvera koji može da ošteti ili nanese štetu računarskom softveru, a jednim imenom se naziva malver.

Za razliku od prvobitnih antivirus softvera koji su bili bazirani isključivo na tretiranju računarskih virusa, moderni antivirus softver se dizajnira tako da sistem štiti od što većeg broja različitih mogućih malvera, kao što su crvi, fišing napadi, bekdor, rutkit, trojanci...

 

Postoji nekoliko metoda koje antivirusni softver koristi za identifikaciju mejlvera. U zavisnosti od softvera može se koristiti i više metoda.

Detekcija bazirana na signatirama - najčešće korišćen metod za identifikaciju mejlvera. Da bi pronašao virus ili drugi mejlver, softver upoređuje sadržaj datoteke sa sadržajem kataloga potpisa virusa. Pošto virus može biti ugnežđen u samu datoteku, proverava se i njen sadržaj, kao i sadržaj svih njenih sastavnih delova, ako se radi o složenoj ili komprimovanoj datoteci.

Detekcija štetnih aktivnosti - antivirusni softver nadgleda softver u okruženju koji sa kojim računarski sistem komunicira. Ukoliko detektuje sumnjive aktivnosti nekog softvera, dodatno ga detaljno proverava koristeći neku od metoda detekcije. Ova metoda je pogodna za detekciju novih i nepoznatih virusa.

Heuristička metoda - slično metodi detekcije štetnih aktivnosti ova metoda se može koristiti kod novih i nepoznatih virusa. Može se koristiti na dva načina: analiza datoteka i emulacija datoteka. Analiza datoteka je proces traganja za sumnjivim komandama u datotekama. Ako, recimo jedna datoteka u sebi sadrži komandu: formatiraj disk c, heuristički softver će detaljno proveriti ovu datoteku. Slabost ove metode je to što ona može znatno usporiti računarski sistem proveravajući veliki broj datoteka. Emulacija datoteka je metoda koja izvršava program u virtuelnom okruženju i beleži sve akcije koje on izvrši. Analizom zabeleženih akcija može se utvrditi da li program može ugroziti računarski sistem.

 

PANDA GLOBAL PRO OEM 1PC

 

 

Šifra artikla: 1155749
Naziv: Nema
Garancija proizvođača: nema garancije

 

 

0 komentara


Postavite komentardva + četiri =

Vaša korpa

  • 0 din.
  • Proizvoda:
  • 0
  • Ukupno:
  • 0 din.

Prijava