Medisana ovlaživač vazduha (UHW)

Cena: 7980 din.

* Sve cene su prikazane sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).


Kupujem:
Ili naručite telefonom:
061/62-52-115
069/502-52-70

office@euromarket.rs

  Šifra:UHW
  ID:TH-3
Delicious
Post to MySpace!
Opis proizvoda

 

Medisana ovlaživač vazduha (UHW)

 

Jedan u nizu vrhunskih aparata čuvene kompanije MEDISANA (Nemačka). Kompanija MEDISANA je više od 20 godina svetski lider u proizvodnji medicinskih aparata za kućnu upotrebu (aparati za porodično zdravlje). Vrhunski kvalitet MEDISANA proizvoda obezbeđen je visokim proizvođačkim standardima i sveobuhvatnom kontrolom kvaliteta. MEDISANA proizvodi su klinički testirani, ispitani po međunarodnim standardima, i poseduju CE 0473 sertifikat, odobren od strane MPG (Medical Products Law). Visoka pouzdanost MEDISANA proizvoda je iskazana i u garantnom roku od cak 3 godine - što predstavlja znatno više od ostalih svetskih proizvođača.

 

 

Ovlaživač vazduha UHW vlaži, čisti i čini prostor prijatnijim. Tih, pouzdan i jednostavan za upotrebu.

 

Funkcije:


 • Povećava vlažnost vazduha ultrazvučnom tehnologijom
 • Dodatno noćno svetlo
 • Bešuman, mala potrošnja energije
 • Automatsko isključivanje kada je posuda za vodu prazna
 • Dodatak za aromaterapiju

 

KOMPLET sadrži:


 • Aparat za vlaženje vazduha UHW
 • Četkicu za čišćenje
 • Uputstvo za upotrebu

 

Tehničke karakteristike:


 • Dimenzije: 265 x 330 x 200 mm
 • Težina: 2025 g
 • Napon napajanja: 220-240 V / 50 Hz
 • Kapacitet posude za vodu 4,5 l
 • Podešavanje intenziteta pare
 • Vreme rada: oko 20 casova sa maksimalnim intenzitetom (230 ml/h sa 4500 ml vode)
 • Izlazna snaga: 32 W
 • Uslovi skladištenja: suv i čist prostor
 • Sertifikat: CE 0473
 • Garantni rok za MEDISANA proizvode: 3 godine

Delovi:


 • Rezervoar za vodu
 • Deo za isparavanje pare
 • Dugme za uključivanje ON / isključivanje OFF i rotaciono dugme za podešavanje intenziteta pare
 • Dugme ON / OFF za uključivanje / isključivanje noćnog svetla

Uputstva vezana za uključivanje u struju                  

 • Pre nego što uključite aparat za vlaženje vazduha u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
 • Kabl uključite u struju samo ako je aparat za vlaženje vazduha isključen.
 • Nikad nemojte nositi, vući ili okretati aparat za vlaženje vazduha za kabl i nemojte pritiskati kabl.
 • Kabl postavite tako da možete da izbegnete opasnost od pada.
 • Ne dodirujete utikač ako stojite u vodi ili vlažnim rukama.

 

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

 • Aparat za vlaženje vazduha nije dizajnirana za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu),  kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
 • Ako deca koriste aparat za vlaženje vazduha uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ga ne bi korisitila za igranje.
 • U slučaju alergijskih respiratornih problema konsultujte se sa lekarem pre upotrebe.
 • Ako imate bilo kakve medicinske probleme tokom korišćenja, konsultujte se sa lekarem pre upotrebe. U tom slučaju prestanite sa upotrebom.

 

Uputstva vezana za korišćenje

 • Aparat za vlaženje vazduha nije namenjena za komercijalnu upotrebu.
 • Aparat za vlaženje vazduha koristite samo u  za to namenjenu svrhu kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu, jer će u suprotnom  to dovesti do poništavanja garancije.
 • Nemojte koristiti aparat ako je kabl oštećen, ako ne radi kako treba, ako Vam je ispao ili upao u vodu.
 • Držite aparat za vlaženje vazduha i kabl dalje od vrućih površina.
 • Za vreme korišćenja postavite aparat za vlaženje vazduha na pod vodeći računa da bude ravna površina tako da ne može da se prevrne.
 • Ne dodirujte aparat za vlaženje vazduha ako je upao u vodu već ga odmah isključite iz struje.
 • Nemojte koristiti aparat kada u rezervoaru za vodu nema vode ili je na veoma niskom nivou.
 • Nemojte koristiti esencijalna ulja (npr. eukaliptosovo ulje ili mentol) jer to može oštetiti uređaj.
 • Vodite računa da u ventilacione otvore na donjoj strani aparata ne dopre prašina ili prljavština.
 • Nakon upotrebe isključite sve funkcije i isključite iz struje.

 

Održavanje i čišćenje


 • Možete čistiti samo sam uređaj. Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara ne pokušavajte sami da ga popravite jer će to dovesti do poništavanja garancije. Za sve reklamacije obratite se uvozniku.
 • Nemojte uranjati aparat za vlaženje vazduha u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
 • Ako u uređaj ipak prodre voda, odmah isključite iz struje.
 • Čuvajte uređaj na suvom mestu.

Proverite da li se u pakovanju nalazi: aparat za vlaženje vazduha UHW, 1 četkicu za čišćenje  i uputstvo za upotrebu. Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.
Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer moše doći do gušenja!

 

Intenzivni aparat za vlaženje vazduha


Veoma suv vazduh povećava osetljivost organizma na bolesti i infekcije respiratornog trakta i dovodi do umora i pada koncentracije. Zdrav vazduh treba da ima relativnu vlažnost od 40 do 55 %.  Tiha, ultrauzvučna tehnologija koja štedi energiju aparata za vlaženje vazduha koristi vibracije da bi pretvarala vodu u finu maglu koja povećava nivo vlažnosti u vazduhu. To dovodi do poboljšanja kvaliteta vazduha i sprečava isušivanje sluzokože disajnih organa  i kože.
Kapacitet ovog uređaja je prostorija od maksimalno 30 m2. Koristeći rotaciono dugme za podešavanje intenziteta pare (3) možete prilagoditi nivo vlažnosti prema veličini Vaše sobe. Dobro proučite uputstva o čišićenju i održavanju.
Napomena: Previše intenzivna upotreba može dovesti do prezasićenosti vlage u sobi, što može uticati na zidove, prozore i objekte u sobi. Kako biste to izbegli koristite aparat za merenje vlažnosti vazduha u pravilnim razmacima kako biste proverili nivo vlažnosti vazduha i obezbedili da ne prelazi 55%.
Upozorenje: Vodite računa da aparat za vlaženje vazduha koristite na sigurnoj i ravnoj  površini koja nije osetljiva na vlažnost. Može doći do kondenzacije / akumulacije vlažnosti, posebno kada koristite uređaj sa tvrdom vodom.

 

Punjenje i pražnjenje rezervoara za vodu


Odvojite rezervoar za vodu (1) od aparata i okretnite ga. Odšrafite poklopac. Isperite rezervoar za vodu, pa ga tek onda napunite sa maksimalno 4,5 l vode. Zatvorite rezervoar za vodu tako što ćete zavrnuti poklopac. Okretnite rezervoar i ponovo ga postavite u aparat tako da se glasno aktivira. Ne pomerajte aparat dok je rezervoar za vodu pun. Nakon upotrebe prospite preostalu vodu i vodom isperite rezervoar za vodu. Pre ponovne upotrebe napunite rezervoar za vodu svežom vodom. Kada ste isključili uređaj, a ne planirate da ga korisitite duže vreme, ispraznite i skinite rezervoar za vodu.
Oprez: Korisitite samo svežu vodu. Možete koristiti i destilovanu vodu, ako je voda veoma tvrda ili puna kamenca. Redovno čistite uređaj i otkolnite kamenac i druge naslage, kako bi Vaš uređaj što efikasnije radio.

 

Uključivanje / isključivanje uređaja


Prvo uključite uređaj u struju. Zatim uključite uređaj okrećući ON/OFF dugme i dugme za podešavanje intenziteta pare (3) postavite u poziciju ON. Ugrađeno zeleno LED svetlo ispod rezervoara za vodu će se uključiti. Kada se  rezervoara za vodu isprazni LED svetlo će svetleti crveno. Podesite uređaj u zavisnosti od prostorije potreba u prostoriji od najnižeg   do najvišeg  intenziteta. Nakon nekoliko minuta para koja izlazi iz dela za isparavanje (2) će postati vidljiva. Isključite uređaj nakon upotrebe ili ako je rezervoar za vodu skoro prazan (LED svetlo će svetleti crveno) tako što ćete okrenuti dugme ON/OFF i  dugme za podešavanje intenziteta pare (3) u OFF poziciju. Uređaj će se sam automatski isključiti kada se rezervoar za vodu isprazni. Uređaj ima i plavo noćno svetlo. Kada je uređaj uključen pritisnite dugme ON/OFF za noćno svetlo (4). Ako hoćete da isključite noćno svetlo pritisnite ponovo dugme ON/OFF za noćno svetlo (4).

Vreme rada

Vreme rada je približino 20 sati sa maksimalnim intenzitetom (230 ml/h) sa 4500 ml vode.

 

Moguće greške i rešenja


 • Uređaj neće da se uključi (LED svetlo neće da se uključi): 1.Uključite u struju, 2.Proverite strujno kolo, utičnicu i osigurače.
 • Nema pare (LED svetlo će svetleti crveno): 1.Napunite rezervoar za vodu.
 • Nema pare iako je rezervoar za vodu pun: 1.Pomerite dugme za podešavanje intenziteta pare (3) na najjači intenzitet , 2.Postavite uređaj na ravnu površinu, 3.Očistite raspršivač i generator koristeći četkicu koju ste dobili u pakovanju i napunite rezervoar za vodu čistom  vodom, 4.Isperite uređaj čistom vodom.
 • Bele naslage: Koristite čistu vodu ili najmanje ½ destilovane vode / ½ sveže vode iz česme. Ako ste se pridržavali gore navedenog, ali ipak niste uspeli da otkolnite naslage obratite se uvozniku.

 

Čišćenje i održavanje


 • Ako korisitite aparat svaki dan preporučuje se da ga detaljno očistite barem jednom u tri dana. Uređaj čistite i pre i posle dužeg vremena nekorišćenja.
 • Pre čišćenja uređaja, proverite da li je uređaj na poziciji OFF i da li je isključen iz struje.
 • Skinite rezervoar za vodu sa uređaja i ispraznite ga.
 • Spoljašnji deo uređaja čistite mekanom i vlažnom krpom.
 • Nemojte koristiti jake deterdžente, kao npr sredstva za uklanjanje masnoća ili drugi slični deterdženti jer mogu oštetiti površinu i smanjiti efekat razbijanja čestica.
 • Rezervoar za vodu možete ispirati toplom vodom (> 650C) ili alkoholom od najmanje 75% vol. Komoru treba čistiti krpom ili štapićem sa vatom natopljenom alkoholom. Vodite računa da voda ne prodre u uređaj.
 • Ultrazvučni generator je najosetljiviji deo uređaja i jako je važno da bude čist i održavan. Obavezno  korisitite četkice koje ste dobili u pakovanju da biste odstranili nečistoće i naslage iz otvora. Nikada ne čistite ultrauzvučni generator metalnim objektima.
 • Ako ne nameravate da korisitite uređaj duže vreme, ispraznite rezervoar za vodu i osušite uređaj
 • Kamenac l se može ukloniti korišćenjem blagog sredstva za skidanje kao što je limunska kiselina.
 • Uređaj čuvajte na hladnom i suvom mestu, poželjno je u originalnom pakovanju.
 • Skinite poklopac koji se nalazi sa donje strane rezervoara za vodu i čuvajte ga odvojeno kako biste izbegli da se zaptivac zalepi.
 

0 komentara


Postavite komentardevet - = pet

Vaša korpa

  • 0 din.
  • Proizvoda:
  • 0
  • Ukupno:
  • 0 din.

Prijava